27.04.2016.

Jedinstven šareni padajući meni - Blogger platforma


Ovo je jedinstven i prelep, šareni padajući meni. Na internetu možete naći razne padajuće menije za blogger platformu, raznih boja, različitog dizajna.. Međutim,  na padajući meni sa karticama različitih boja sam retko nalazio. Sada ću vam predstaviti jedan takav meni koji možete da dodate na vaš blog.


Jedinstven šareni padajući meni - Blogger platforma

 • Idite na Blogger kontrolnu tablu > Šablon
 • Pronađite </head> tag
 • Dodajte sledeći kod iznad njega


 • <link href="http://preview.bloggertrix.com/coloful_unique_dropdown_menu/js/boilerplate.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  
  <link href="http://preview.bloggertrix.com/coloful_unique_dropdown_menu/js/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  
  <link href="http://preview.bloggertrix.com/coloful_unique_dropdown_menu/js/SpryMenuBarVertical.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  
  <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Serif' rel='stylesheet' type='text/css'>
  
  <script src="http://preview.bloggertrix.com/coloful_unique_dropdown_menu/js/respond.min.js"></script>
  
  <script src="http://preview.bloggertrix.com/coloful_unique_dropdown_menu/js/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
  
  <style>
  
  .menubar {width: 750px;float: left;-moz-box-shadow: 0px 0px 19px #000000;-webkit-box-shadow: 0px 0px 19px rgb(0, 0, 0);box-shadow: 0px 0px 8px rgb(0, 0, 0);padding: 7px;border-radius: 4px;position: relative;margin-top: 50px;background-color: rgb(255, 255, 255);margin-left: 23%;
  
  </style>Sada pronadjite </body> tag

  • Sada pronađite </body> tag
  • Dodajte sledeći kod iznad njega

  <script type="text/javascript">
  
  var MenuBar1 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar1", {imgDown:"http://preview.bloggertrix.com/coloful_unique_dropdown_menu/js/SpryMenuBarDownHover.gif", imgRight:"http://preview.bloggertrix.com/coloful_unique_dropdown_menu/js/SpryMenuBarRightHover.gif"});
  
  var MenuBar2 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar2", {imgRight:"http://preview.bloggertrix.com/coloful_unique_dropdown_menu/js/SpryMenuBarRightHover.gif"});
  
  </script>
  

  • Sada sačuvajte šablon i idite na Izgled
  • Kliknite na Dodaj Gadžet i izaberite 'HTML/Javascript'
  • Nalepite sledeći kod.

  <div class="menubar">
   <ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal">
     <li style="text-indent: 10px;width:80px;height:44px;background-color:#1d75bd";><a id="navhd" href="#">Home</a></li>
     <li class="choosedestination"><a id="navhd" class="MenuBarItemSubmenu" href="http://www.bloggerisanje.blogspot.com/" style="">Free blogger tricks</a>
     <ul id="destination1">
      <li style="height: 34px;line-height: 10px;"><a class="MenuBarItemSubmenu" href="#">Item 3.1</a>
     <ul id="destination1" class="" style="margin-left: 175px;margin-top: -2px;">
      <li id="desti_nav"><a href="#" class="">Item 3.1.1</a></li>
      <li id="desti_nav"><a href="#" class="">Item 3.1.2</a></li>
     </ul>
      </li>
      <li id="desti_nav"><a href="#">Item 3.2</a></li>
      <li id="desti_nav"><a href="#">Item 3.3</a></li>
      <li id="desti_nav"><a href="#">Item 3.3</a></li>
      <li id="desti_nav"><a href="#">Item 3.3</a></li>
      <li id="desti_nav"><a href="#">Item 3.3</a></li>
      <li id="desti_nav"><a href="#">Item 3.3</a></li>
      <li id="desti_nav"><a href="#">Item 3.3</a></li>
      <li id="desti_nav"><a href="#">Item 3.3</a></li>
      <li id="desti_nav"><a href="#">Item 3.3</a></li>
     </ul>
     </li>
     <li class="holidaytp" style=""><a id="navhd" class="MenuBarItemSubmenu" href="http://www.bloggerisanje.blogspot.com/">CSS Tricks</a>
     <ul id="holidayt" >
      <li style="height: 34px;line-height: 10px;"><a class="MenuBarItemSubmenu" href="#">Item 3.1</a>
     <ul id="holidayt" style="margin-left: 175px;margin-top: -2px;">
      <li id="holiday_nav"><a href="#">Item 3.1.1</a></li>
      <li id="holiday_nav"><a href="#">Item 3.1.2</a></li>
     </ul>
      </li>
      <li id="holiday_nav"><a href="#">Item 3.2</a></li>
      <li id="holiday_nav" ><a href="#">Item 3.3</a></li>
     </ul>
    </li> 
     <li class="retriveb" style=" width: 145px;"><a id="navhd" class="MenuBarItemSubmenu" href="http://www.bloggerisanje.blogspot.com/">JQuery Menu bars</a>
     <ul id="retrivemy">
      <li style="height: 34px;line-height: 10px;"><a class="MenuBarItemSubmenu" href="#">Item 3.1</a>
     <ul id="retrivemy" style="margin-left: 175px;margin-top: -2px;">
      <li id="Retrivebk"><a href="#">Item 3.1.1</a></li>
      <li id="Retrivebk"><a href="#">Item 3.1.2</a></li>
     </ul>
      </li>
      <li id="Retrivebk" ><a href="#">Item 3.2</a></li>
      <li id="Retrivebk" ><a href="#">Item 3.3</a></li>
     </ul>
    </li>
     <li class="makeanen" style="width: 127px;" ><a id="navhd" class="MenuBarItemSubmenu" href="#">Make an Enquiry</a>
     <ul id="makenanEnquery">
      <li style="height: 34px;line-height: 10px;"><a class="MenuBarItemSubmenu" href="#">Item 3.1</a>
     <ul id="makenanEnquery" style="margin-left: 175px;margin-top: -2px;">
      <li id="mkeinq"><a href="#">Item 3.1.1</a></li>
      <li id="mkeinq"><a href="#">Item 3.1.2</a></li>
     </ul>
      </li>
      <li id="mkeinq"><a href="#">Item 3.2</a></li>
      <li id="mkeinq"><a href="#">Item 3.3</a></li>
     </ul>
    </li>
     <li style="text-indent:10px;width: 109px;background-image: url(http://preview.bloggertrix.com/coloful_unique_dropdown_menu/js/images/naw-bar6.png);background-repeat: repeat-x; margin-left: 1px;"><a id="navhd" href="#">Contact Us</a>
     </ul>  
   </div>  
  
  

  • Sačuvajte HTML/Javascript' i to je to. 

  0 komentara:

  Постави коментар